Bezpieczeństwo w razie pożaru

Wentylacja przeciwpożarowa

Minimalizacja zagrożenia pożarowego

Wykonujemy instalacje przeciwpożarowe dla największych firm i producentów

Wentylacja pożarowa służy przede wszystkim bezpieczeństwu osób znajdujących się w miejscu ogarniętym pożarem – umożliwia im ona sprawne i bezpieczne opuszczenie budynku. Celem systemu wentylacji przeciwpożarowej jest usuwanie dymu gromadzącego się pod stropem oraz utrzymanie przestrzeni wolnej od dymu, z której ludzie mogą się w razie konieczności ewakuować.

Wykonujemy instalacje przeciwpożarowe dla największych firm i producentów

Powierz swoje bezpieczeństwo profesjonalistom

Wentylacja pożarowa chroni życie

W razie pożaru zagrożeniem dla osób ewakuujących się oraz dla ekip ratowniczych są dym i gazy pożarowe. Bezpieczeństwo pod względem ochrony przeciwpożarowej zapewni skuteczny system wentylacji przeciwpożarowej. Dzięki niej udaje się zminimalizować zagrożenie, a także możliwa staje się praca służb pożarniczych.

Wentylacja pożarowa chroni życie
Zamów odpowiedni system wentylacji przeciwpożarowej

Zamów odpowiedni system wentylacji przeciwpożarowej

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

Przejdź do kontaktu